0
eng isr arb grk span

להלן טבלה המפרטת על התכשירים השונים המוצעים ע"י גור טכנולוגיות לניקוי סוללות מיזוג אוויר וקירור:

מוצר

GAB-COIL

NAR-COIL

COIL-OX

PAWER-CLEAN

סוג תכשיר

אלקאליני

חומצי

דטרגנטי

דטרגנטי וביוצידי

מתאים לניקוי

סוללות מאידים במערכות מיזוג אוויר וקירור – פנקולים / ווטר-סורס / יטאו"ת / מזגנים ביתיים

סוללות מעבי אוויר הממוקמות על גגות / בקרבת הים ואזורי תעשייה

טיפול תקופתי לסוללות מאיידים ומעבים הממוקמות במקומות קשים לגישה – ללא צורך בשטיפה

ניקוי וחיטוי בפעולה אחת של סוללות מאיידים – ללא צורך בשטיפה

מנקה משקעים

משקעים שומניים ואורגנים – מתאים לסוללות סתומות

משקעי אבנית, מלחים ומוצרי קורוזיה

אבק ומשקעים אורגנים קלים

אבק / משקעים אורגנים קלים / עובש / בקטריות וחיידקים

יחס דילול תכשיר/מים

1:1 – 1:10

1:1 – 1:5

1:1 – 1:3

מוכן לשימוש

pH
(Conc./1%)

13.5 – 14.0

1.0 – 1.5

7.5 – 8.0

7.5 – 8.0

גודל אריזה

בקבוק - 1 ליטר

מיכל - 4 ליטר

מיכל - 30 ליטר

חבית - 60 ליטר

חבית - 200 ליטר

בקבוק - 1 ליטר

מיכל - 4 ליטר

מיכל - 30 ליטר

חבית - 60 ליטר

חבית - 200 ליטר

בקבוק - 1 ליטר

מיכל - 4 ליטר

מיכל - 30 ליטר

חבית - 60 ליטר

חבית - 200 ליטר

בקבוק - 1 ליטר

מיכל - 4 ליטר

מיכל - 30 ליטר

חבית - 60 ליטר

חבית - 200 ליטר

תכונות מיוחדות

מנקה ומבריק את הסוללות הסתומות ביותר / מתאים לסוללות עד 12 שורות עומק / אינו פוגע בעלי האלומיניום

מסיר משקעי אבנית וקורוזיה שקים שהתפתחו על הסוללה במשך הזמן ללא פגיעה לעלי האלומיניום

תכשיר ללא צורך השטיפה!/ למתאים לניקוי תקופתי ולמניעת היווצרות משקעים הסוללות בעלות גישה לא נוחה למתן שירות

מנקה ומחטה סוללות בפעולה אחת ללא צורך בשטיפה בסיום הניקוי

בין לקוחותינו: