0

מדגלי קירור ויחידות מאייד-מעבה במתקני מיזוג אוויר וקירור חשופים לתופעת היווצרות משקעי אבנית בשל כמויות המים הגדולות העוברות דרכם מדי יום. התפתחות משקעי אבנית במגדלי קירור וביחידות מאייד-מעבה הינה אחת הבעיות התפעוליות המשמעותיות ביותר במערך האחזקה של מערכות אלה. הזנחת הטיפול בבעיית היווצרות המשקעים עלולה לגרום לנזקים כבדים לחלקי המערכת ולכישלונה בזמנים החמים ביותר בהם היא נדרשת לספק תפוקות גבוהות. הזנחה יכולה לגרום אפילו להשתקת המערכות לצורך תיקון. בעיות אלה עלולות להסב נזקים רבים לבעל המערכות.

migdaleikirorפתרונות רבים הכוללים מערכות לאיסוף משקעי האבנית בשלב תרם שקעתן במערכת המים ושיטות מגוונות אחרות מוצעות כיום כפיתרון למניעת היווצרות אבנית במערכות החלפת חום, אך ניסיון רב השנים הקיים בארץ מוכיח כי כל השיטות והדרכים הקיימים כיום בשוק, בהתחשב ברמת הקשיות של המים, מצליחים לכל היותר לעקב את התפתחות האבנית ולהאט את התגבשותה אך לבטח הם אינם מצליחים למנוע אותה לחלוטין.

תאור השירות

הזנחת הטיפול במשקעים, עלולה לגרום לנזקים כבדים לחלקי המערכת. במקרים מסוימים – עלולה ההזנחה לגרום לכישלונה של המערכת לספק תפוקות גבוהות בתקופות החמות ביותר, ואף לשיתוקה. לעיתים – הזנחה המחייבת שיתוק כולל של המערכת לצורך תיקונה - עלולה להסב נזקים רבים לבעל המערכות.

אמנם קיימים בשוק פתרונות רבים למניעת משקעי האבנית עוד טרם שקיעתם במערכת, אך בשל המים הקשים בארץ - מצליחים פתרונות אלה - לכל היותר - לעקב את התפתחות האבנית ולהאט את התגבשותה. למרבה הצער – אין בנמצא פתרונות המצליחים למנוע היווצרות משקעי אבנית לחלוטין.

חברת גור טכנולוגיות פתחה לאורך שנים רבות מגוון רחב של תכשירי ניקוי מקצועיים ושיטות עבודה מתוחכמות לצורך ביצוע פעולות ניקוי ושטיפה של שטחי מעבר החום במגדלי קירור וביחידות מאייד מעבה ללא גרימת כל נזק למתכות המבנה של המערכות ושימירה של שכבת הגילוון החשובה הקיימת על צינורות הברזל.

ניקוי מגדל קירור - תמונות של מילוי המגדל לפני הניקוי ולאחר הניקוי

1

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונות מאתרים

תמונות המתארות התפתחות משקעים במגדלי קירור וביחידות מאייד-מעבה

 

סרטונים

 

  

בין לקוחותינו: