0

שירות הקפאת צינורות באמצעות חנקן נוזלי המיישם טכנולוגית הקפאה ייחודית אשר פותחה בארה"ב ומאפשר הקפאה של צינורות בקטרים עד "40 המכילים מים, שמנים, שפכים, כימיקלים ונוזלים רבים אחרים. 

1השירות מאפשר הקפאה של צינורות בקטרים של עד "40!!!

גור טכנולוגיות מבצעת הקפאה של צינורות בקטרים של עד "40 לצורך ביצוע תיקונים ושינויים בצנרת, החלפת ברזים ומגופים תקולים, שדרוג והחלפה של קווי מים וכל זאת ללא הצורך בשיתוק וריקון מערכת המים בזמן ביצוע העבודה!

תאור השירות

בטכנולוגיה הקפאה זו ניתן להקפיא צינורות ברזל בכל עובי דופן, צינורות פלדה, צינורות מגולוונים, צינורות נחושת, נירוסטה וכל סוגי הפלסטיק המכילים מים קרים של מערכת מיזוג האוויר, מי גליקול של מערכות קירור, מי ים, מי ביוב, סוגים רבים של תמיסות כימיות, דלקים, שמנים ותמיסות נוזליות רבות אחרות

שירות הקפאת צינורות לצורך ביצוע תיקונים ושינויים בצנרת היא דרך פשוטה, יעילה וזולה לביצוע תיקונים נדרשים בצנרת, החלפת ברזים ומגופים וביצוע שינויים צנרת המים בקווים אותם לא ניתן לשתק לצורך ביצוע העבודה. הקפאת צינורות מונעת את הצורך בהשבתת כל מערכת המים של המבנה, ריקונה ממים ומילויה מחדש בסיום בעבודה.

חברת גור טכנולוגיות עבודות הקפאה של צינורות בקטרים "0.5 – "40 בהתאם לצרכי הלקוח. כל עבודות ההקפאה מבוצעות תוך בקרה קפדנית על יציבות פקק הקרח ומאפשרות ביצוע עבודות ארוכות ככול שנידרש על קו הצנרת.

שירות הקפאת צינורות קראוגני לצינורות לצורך ביצוע עבודות צנרת

5

  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונות מאתרים

מפעל ביוטכנולוגיה לישראל - הקפאת צינור מי עיבוי בקוטר "12 + הקפאת שני צינורות עיבוי "6 בו"ז לצורך חיתוך וריתוך משאבות ישנות

בית חולים רמב"ם חיפה - הקפאת צנרת מים בקוטר 12" לצורך חיבור משאבת גיבוי חדשה לצנרת מים קרים ראשית

מפעל בטחוני במרכז הארץ - הקפאת שני צינורות "6 לצורך פרוק והסרה של צנרת מים ישנה

מפעל טבע כפר סבא - הקפאת צנרת "6 + שני צינורות "4 לצורך שתילת ברזים חדשים ופרוק והסרה של צנרת מים ישנה

מכון ויצמן למדע רחובות - הקפאת צנרת "4 לצורך ניתוק מערכת מיזוג חדשה מצנרת מים ישנה הקבורה באדמה

סרטונים

 

הקפאת צנרת בקוטר "12 לצורך ביצוע התחברות והרכבת משאבת גיבוי חדשה

הקפאת צנרת בקוטר "12 לצורך ביצוע התחברות והרכבת משאבת גיבוי חדשהאינטל קריית גת - הקפאת סימולטנית של 4 נקודות "12 לצורך החלפת תוואי מקטע צנרת קיים בחדש

 

 

בין לקוחותינו: