0

™5-SX לניקוי אבנית וקורוזיה במחליפי חום

פרטי מוצר

™5-SX בפיתוח מעבדות גור טכנולוגיות משמש לניקוי משקעי אבנית, משקעי קורוזיה ומשקעים קשים אחרים משטחי מעבר חום במעבי מים, מחליפי חום פלטות מנירוסטה ומערכות מים פתוחות מברזל, נחושת, נירוסטה, פלדה, פלסטיק ועוד. ™5-SX עובד תוך שמירה מקסימאלית על חומרי...

5-SX בפיתוח מעבדות גור טכנולוגיות משמש לניקוי משקעי אבנית, משקעי קורוזיה ומשקעים קשים אחרים משטחי מעבר חום במעבי מים, מחליפי חום פלטות מנירוסטה ומערכות מים פתוחות מברזל, נחושת, נירוסטה, פלדה, פלסטיק ועוד.

5-SX עובד תוך שמירה מקסימאלית על חומרי המבנה ויצירת שכבת הגנה (פסיבצייה) על דפנות שטחי מעבר החום בסיום הניקוי.
משקעי אבנית וקורוזיה פוגעים בתהליכי החלפת החום של היחידה. 5-SX פותח לצורך ניקוי משקעים אלה מיחידות עיבוי מים מסוג מעטפת וצינורות (Tube & Shell), ממחליפי חום פלטות מנירוסטה וממערכות מים פתוחות ביחידות מיזוג אוויר וביחידות המשמשות לתהליכי קירור.

5-SX מכיל שילוב ייחודי של חומצות ואינהיביטורים - מהטובים ביותר הקיימים כיום בשוק, והוא בטוח לשימוש לכל מתכות המבנה, השימוש ב-5-SX- גם על גבי משטחי נירוסטה דקים - לא גורמת כל נזק, חורים או הצרה של עובי דופן שטחי מעבר החום.

5-SX מכיל פסיבטור ייחודי למתכות היוצר שכבת הגנה עדינה אשר מגנה על המתכות מהיווצרות קורוזיה עתידית. שימוש נכון ומושכל ב-5-SX משפר מאוד את תפוקת המערכת ואת תהליך החלפת החום, מוריד לחץ-ראש במדחסי היחידה, מאריך את חיי היחידה ומשפר את הייעילות האנרגטית באופן משמעותי.

בתמונות לפני ואחרי טיפול כימי ליחידת עיבוי מים TRANE 400 T.R

 בתמונות טיפול במחליף חום מסוג מעטפת וצינורות TRANE 800 T.R

בתמונות טיפול במעבה מים שעבר ציפוי קרמי - הניקוי הכימי לא פגע בציפוי

 

 

 

• מיכל     27   ק"ג
• מיכל     40   ק"ג
• חבית    90   ק"ג
• חבית    260 ק"ג

בין לקוחותינו: