0
eng isr arb grk span

ערכה להקפאת צינורות

פרטי מוצר

הערכה להקפאת צינורות של גור טכנולוגיות מיועדצ להקפאת צינורות בקטרים "0.5 – "4 לצורך ביצוע תיקונים מקומיים ושינויים בצנרת ללא צורך בשיתוק וריקון כל מערכת המים הערכה להקפאת צינורות משמשת לביצוע עבודות צנרת כגון תיקונים, שינויים והחלפות ב...

הערכה להקפאת צינורות של גור טכנולוגיות מיועדצ להקפאת צינורות בקטרים "0.5 – "4 לצורך ביצוע תיקונים מקומיים ושינויים בצנרת ללא צורך בשיתוק וריקון כל מערכת המים

הערכה להקפאת צינורות משמשת לביצוע עבודות צנרת כגון תיקונים, שינויים והחלפות ברזים ללא צורך בשיתוקה וריקונה של כל מערכת המים תוך יצירת אי נוחות גדולה לדיירים ובזבוז כמויות גדולות של מים.

הקפאת צינורות לצורך ביצוע תיקונים ושינויים בצנרת היא שיטה פשוטה, יעילה וזולה לביצוע תיקונים נדרשים בצנרת, החלפת ברזים ומגופים וביצוע שינויי צנרת בקווים אותם לא ניתן לשתק פרטנית לצורך ביצוע העבודה, ושבתה של כל מערכת המים נדרשת, ריקונה ומילויה מחדש נדרשת לצורך ביצוע העבודה.

שימוש מושכל ב- CO2 נוזלי מאפשר הקפאה מקומית של אזור בעייתי בצינורות מים בקטרים "0.5 – "4 לצורך ביצוע תיקונים מקומיים ושינויים בצנרת. ערכת ההקפאה מאפשרת יצירה מהירה של פקק קרח חזק ויציב אשר המסוגל לעמוד בלחצים גבוהים ללא כל קושי. הקפאה של מקומית של צנרת המים מתבצעת ללא צורך בשיתוק וריקון כל מערכת המים הגורם לאי נוחות רבה ולאיבוד של כמויות גדולות של מים.

הערכה להקפאת צינורות כוללת שלושה מעילי הקפאה, שני צינורות לחץ גבוהה באורך 2.5 מ' כל אחד, מפצל T, משקפי הגנה, כפפות בידוד, מיכל CO2 מלא ותיק נשיאה. כל ערכה מסופקת עם הוראות שימוש פשוטות וברורות לביצוע העבודה הנדרשת.

סרטון המדגים את איכות פעולת ההקצפה לצורך הוצעת משקעים מעומקה של הסוללה

 

בין לקוחותינו: