0
eng isr arb grk span

ערכת אקו-קלין-פלוס 350 ש"ח

מחיר

350,00 ILS ליחידה

פרטי מוצר

ערכת אקו-קלין™ פלוס: תכשיר אקו-קלין™ גלון 4 ליטר, לניקוי תקופתי ומניעת היווצרות זיהומים של סוללות איוד ועיבוי במערכות מיזוג. שימוש קבוע ומושכל בתכשיר ימנע היווצרות משקעים על גבי הסוללות וישמור על תפוקה מקסימאלית לאורך זמן. מרסס מקצועי בנפח...
+

ערכת אקו-קלין™ פלוס:

  1. תכשיר אקו-קלין™ גלון 4 ליטר, לניקוי תקופתי ומניעת היווצרות זיהומים של סוללות איוד ועיבוי במערכות מיזוג. שימוש קבוע ומושכל בתכשיר ימנע היווצרות משקעים על גבי הסוללות וישמור על תפוקה מקסימאלית לאורך זמן.

  2. מרסס מקצועי בנפח 1 ליטר – מצויד באטמי וויטון להתזת איכותית, מקצועית ויעילה של תכשיר האקו-קלין™ על סוללת יחידת המיזוג הפנימית – אחריות ל- 5 שנים.

  3. תכשיר קלין-אייר™ - בקבוק 400 מ"ל + מתז. לחיטוי יחידת המיזוג הפנימית מעובש בקטריות וחיידקים הגורמים לריחות לא נעימים ופוגעים באיכות האוויר הנפלט מהמזגן לחלל החדר.

  4. טבליית פאן-קלין™ למגשי ניקוז מזגנים - מונעת התפתחות עובש וג'לי בברכת הניקוז של המזגן הגורם לסתימה של הניקוז והצפה של היחידה לתוך חלל החדר – יעילה לתקופה של עד 6 חודשים.

שלב 1:
ניקוי המזגן בעזרת אקו-קלין™ קויל-אוקס™

1. כבה/י את המזגן.

2. פתח/י את מכסה המזגן והוצא/י את המסננים (פילטרים) אותם יש לשטוף במים ולייבש.
3. רסס/י בנדיבות קויל-אוקס™ (Coil-Ox) על המצנן מלמטה למעלה (בכמות של 100-500 מ"ל בהתאם לגודל המזגן ולכמות הלכלוך).
4. הנח/י סמרטוט מתחת למאייד בכדי לספוג ולנגב את עודפי החומר.
5. המתנ/י 10-15 דקות עד לייבוש מלא.
6. אין צורך לשטוף לאחר הניקוי. (החומר מחליק את גוף המזגן ומקשה על הלכלוך להיצמד אליו).

שלב 2:
חיטוי המזגן בעזרת קלין אייר™ 

1. המתנ/י 5 דקות
2. רסס/י קלין אייר™ (Clean Air) על כל חלקי המזגן הפנימיים (הסוללה, חלקי הפלסטיק מסביב, המסננים (פילסטרים), על מעטפת המזגן ועל תריסי יציאת האוויר.
3. שים/י דגש על מרבצי העובש (המופיעים ככתמים שחורים).
4. המתן/י 10-15 דקות עד לייבוש מלא.

שלב 3:
הנחת טבליית פאן קלין™ לחיטוי. הטבלייה שומרת על מגשי ניקוז המזגן לאורך זמן מהיווצרות עובש.

• הטבלייה מתאימה לשימוש בכל יחידות מיזוג האוויר והקירור.

• במזגן מיני מרכזי – יש להחליק טבליית פאן קלין™אל תוך מגש הניקוז הממוקם בתחתית המזגן כשצידה הספוגי כלפי מטה.

מי העיבוי הנוצרים במזגן "ינעלו" את הטבלייה במקומה והטבלייה תחל לשחרר באופן איטי ומבוקר ביוצידים המונעים התפתחות ביולוגית של חיידקים, אצות וג'לי במגש.

• במזגן מפוצל בו לא ניתן למקם טבליית פאן קלין™בתוך מגש הניקוז - יש למקם את הטבלייה כשצדידה הספוגי מופנה כלפי סוללת הקירור (הרדיאטור). יש להצמיד את הטבלייה לסוללה על ידי החזרת המסנן למקומו.

יש לוודא שהצד הספוגי של הטבלייה נוגע בסוללת המזגן (נמצא בין הסוללה למסנן) בכדי שהמים הנוזלים על הסוללה יעברו דרך הטבלייה וישאו את החומר הפעיל הנמצא בה – אל מגש ניקוז לצורך פעולת החיטוי.

• לאחר הנחת הטבלייה:
1. החזר/י את המסננים למקומם וסגור/י את מכסה המזגן.
2. הפעל/י את המזגן למשך 10 דקות בעוד דלת החדר והחלונות פתוחים לחלוטין לצורך אוורור מקסימאלי של חלל החדר ושל המזגן.
3. המשך/י להשתמש במזגן כרגיל.

בין לקוחותינו: