0
eng isr arb grk span

אריה פרס 1

גור טכנולוגיות ניקוי מערכות תרמיות בע"מ הינה חברה ישראלית שהחלה את פעילותה בשנת 1979 על ידי המהנדס אריה גור.

מיד עם היווסדה החל אריה גור לפתח חומרים וטכנולוגיות שייעודם – טיפול, תחזוקה וניקוי של שטחי החלפת חום וצנרת במערכות מיזוג, קירור, אוורור וחימום.

כיום – גור טכנולוגיות בע"מ נותנת שירותים, מפתחת, מחזיקה, משווקת ומייצאת תכשירים, ציוד וטכנולוגיות בתחום התמחותה – שירותי שטח ותכשירים לטיפול במשקעים ובעיות שונות במערכות החלפת חום, מיזוג, קירור, אוורור וחימום - כגון – קורוזיה, אבנית, שומן, בוץ, זיהום ביולוגי, איזון pH וטיפול במים.  

התכשירים והשירותים שהחברה מספקת מחזירים למערכות החלפת החום את היעילות האנרגטית ללא פגיעה בבמתכות, ועוזרים בחסכון באנרגיה ובמשאבים.

החברה מחזיקה משפחות מוצרים המיועדים לניקוי סוללות מיזוג וקירור, ניקוי מחליפי חום, ניקוי צנרת מים במערכות סגורות ופתוחות, פסיבציה, חיטוי מערכות מזיהום ביולוגי וייצוב דרגות הגבה (pH).

עם השנים צברה החברה ניסיון רב וייחודי בתחומי פעילותה ופיתחה מומחיות שאין שניה לה בארץ.

 

מכתב המלצה הילטון - להדגיש תאריך

מוצרים:

 • תכשירים לניקוי סוללות:גאב-קויל, קויל-אוקס, נר-קויל.

 • תכשירים לחיטוי סוללות:קלין אייר, טבליית פאן-קלין, אקו-קלין.

 • תכשירים לניקוי צנרת מים ומגדלי קירור:SX-3 , SX-4 , SX-5 , SX-6 .

 • תכשירים לטיפול במיים למגדלי קירור:נר-שילד, נר-סייד.

 • תכשירים לפסיבציה והגנה מפני קורוזיה:נר-קור.

 • תכשירים לניקוי וחיטוי מכונות קרח:אייס-קלין, אייס-בלאסטר, אייס-סניטייזר.

 • ציוד לניקוי סוללות:מרססים, מערכות התזה ידנית וחשמלית, ציוד מגן.

 • ערכת הקפאת צינורות מים:ערכה להקפאה עצמית ב-2CO של צינורות מים בקוטר של עד "4.

 • מערכות מיניון ובקרה:לטיפול במים במגדלי קירור ובמפרידי שומנים תעשייתיים.

 • תכשירים לאיזון ערכי הגבה (pH):

 •  

שירות:

ניקוי סוללות במערכות מיזוג אוויר וקירור:

חיטוי מערכות מיזוג אוויר וקירור:

חיטוי וניקוי יחידות מיזוג אוויר של רכבים, משאיות, אוטובוסים, יכטות ועוד מהתפתחות מזהמים ביולוגיות הגורמים לריחות לא נעימים הנפלטים לכלל הרכב במהלך הנסיעה

אריה 2

ניקוי פנימי של מחליפי חום וצינורות החלפת חום:

מגדלי קירור ויחידות מאייד-מעבה:

אריה

ניקוי מערכות מים סגורות ופתוחות:

פסיבציה והגנה מפני קורוזיה:

איזון ערכי הגבה pH במפרידי שומנים תעשייתיים:

 • אספקת מערכת מינון ובקרה לאיזון ערכי הגבה (pH) של מים במפרידי שומנים תעשייתיים ברמות המותרות בחוק תאגידי המים.

 • אספקת תכשירים לאיזון ערכי הגבה (pH) של מים במפרידי שומנים תעשייתיים.

הקפאת צינורות לצורך ביצוע תיקונים ושינויים בצנרת מים:

בין לקוחותינו: